Tikšanās ar arodorganizāciju priekšsēdētājiem un biedrības Latvijas reģionos

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības padomes sēdē ierosināja organizēt tikšanās ar arodorganizāciju priekšsēdētājiem un biedriem Latvijas reģionos. Pirmā tikšanās notika Vidzemes reģionā Kocēnu novadā. Kopīgi ar Kocēnu, Valkas, Priekuļu, Alojas, Braslavas, Apes arodorganizāciju priekšsēdētājām diskutējām par aktualitātēm mūsu arodbiedrībā, jaunu biedru iesaistīšanu. Kocēnu novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētāja Iveta Kļaviņa iepazīstināja ar novada centru Kocēniem. Tikāmies ar radošajām Kocēnu bibliotēkas darbiniecēm, Kocēnu pamatskolā skolas direktoru Daini Trēziņu un Kocēnu kultūras nama darbiniekiem.