Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības VI kongress

Kongresa delegātus sveica Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja Anita Asare.
Arodbiedrības priekšsēdētāja I.Lāčauniece sniedz pārskatu par darbu laika periodā no 2015.gada līdz 2020.gadam. Kongresa delegātiem ziņoja Revidente R.Baltaruņķe.

 

Kongresā ievēlēja Latvijas Pāsvaldību darbinieku arodbiedrības valdi :

 • Priekšsēdētāja Inese Lāčauniece
 • Priekšsēdētājas vietniece Lidija Legzdiņa
 • Valdes locekļi - Inese Meija,Inese Muceniece, Sniedze Sproģe.


Kongresā ievēlēja jauna Latvijas Pašvaldību arodbiedrības padome ,kurā darbosies arodbiedrības biedri no  Latvijas reģioniem.
Kongress apstiprināja arodbiedrības darbības virzienus 2020.-2025.gadam.

 

 

Latvijas Pašvaldību  darbinieku arodbiedrības

DARBĪBAS VIRZIENI 2020. – 2025. GADAM

 

 1.          Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības mērķis ir apvienot savas darbības   nozarē nodarbinātos darbiniekus  kopīgai rīcībai, vienoti darbojoties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības.
 2.          Darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un  citas  likumiskās tiesības un intereses.
 3.          Darba Koplīguma lomas palielināšana.
 4.          Stiprināt un attīstīt sociālo dialogu, informējot un izglītojot arodbiedrības  biedrus par  sociālo dialogu un tā lomu.
 5.          Informēt, izglītot un konsultēt arodbiedrību biedrus  par darba tiesībām  un to praktisko piemērošanu.
 6.          Veicināt uzticības personu lomu, organizēt to apmācības darba aizsardzības jautājumos.
 7.          Nodrošināt arodbiedrības biedru tiesību un interešu aizstāvību Administratīvi teritoriālās reformas laikā.
 8.          Motivēt  pašvaldību darbiniekus apvienoties un aktīvi darboties arodbiedrībā.