“Digitalizācija un darba aizsardzība"

29. septembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  kopā ar Valsts darba inspekciju  organizēja darba aizsardzības  semināru “Digitalizācija un darba aizsardzība”.
Plaši tika apspriestas  tēmas par digitalizācijas ieviešanas īpatnībām un darba drošību.
Ziņotāju prezentācijas ir ievietotas LBAS mājaslapā, sadaļā – Darba drošība - Semināri