Latvijas pašvaldību darbinieku informatīvā diena

Darba kārtībā
1.Praktiskie personas datu aizsardzības principu piemērošanas aspekti pašvaldībās.  Jaunais personas datu aizsardzības regulējums (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas aizstās pašreiz spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu no 2018.gada 25.maija, un kas tiešā veidā ir saistīta ar pašvaldībās esošajiem personas datiem un praktisko tās ieviešanu pašvaldībās jeb kā savlaicīgi sagatavoties jaunajam regulējumam.

Signe Plūmiņa- Personas datu aizsardzības eksperte, Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra vadītāja


2.Izdegšanas sindroms ,izdegšanas pazīmes ,kā pasargāt sevi no izdegšanas

Dace Rolava-Mg.psych., organizāciju psiholoģijas maģistre, NLP trenere

3.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumi 2018.gadā

- algas aprēķina kārtība,

- progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis,

- neapliekamā minimuma aprēķināšana,

-autoratlīdzība u.c.

Inga Pumpure Mg.oec. , grāmatvede -ārpakalpojumu sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, kursu un semināru lektore, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente