LatvijasPašvaldību darbinieku arodbiedrības Rīgas un Pierīgas arodorganizāciju priekšsēdētāju tikšanās

6. decembrī Rīgā notika LatvijasPašvaldību darbinieku arodbiedrības Rīgas un Pierīgas arodorganizāciju priekšsēdētāju tikšanās.Arodorganizāciju priekšsēdētāji diskutēja par arodorganizāciju darbību,problēmām, aktualitātēm likumdošanā,jaunu biedru iesaistīšanu,darba koplīgumu. Valdes priekšsēdētāja I.Lāčauniece informēja par arodbiedrības aktivitātēm 2016. gadā.