Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. Kongress

2. decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. Kongress, kurā tika apstiprināts LBAS darbības pārskats par 2012.-2016. gadu, LBAS Revīzijas komisijas ziņojums un LBAS Statūtu jaunā redakcija, notika LBAS vadības un Revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī LBAS Stratēģisko darbības virzienu un rezolūciju pieņemšana. Par LBAS priekšsēdētāju ievēlēja Egilu Baldzēnu ,par viņa vietniekiem - Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidenti Irēnu Liepiņu un Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieku Aleksandrs Muhlinkinu. Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību kongresā pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Inese Lāčauniece.