LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdē

16. aprīlī  Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības atbildīgā par darba aizsardzības jautājumiem Ina Vagare piedalījās  LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdē. Sēdē piedalījās Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis u.c. VDI pārstāvji. Sanāksmes laikā tika izvērtēts LBAS un VDI sadarbības līgums, uzklausīta VDI direktora prezentācija par VDI paveikto 2017. gadā un iecerētajām aktivitātēm 2018. gadā, kā arī analizēti plānotie grozījumi Darba aizsardzības likumā.LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde izskatīja un pieņēma lēmumu par atsevišķiem Darba aizsardzības likuma grozījumu punktiem.
LBAS mājaslapas - www.lbas.lv  , sadaļā –Darba drošība – Konferences, semināri –   ir ievietotas  konferences prezentācijas zem nosaukuma - LBAS 2018. gada 26. aprīļa Vispasaules darba drošības dienas konferences materiāli.