LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma sēde

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja I.Lāčauniece piedalījās LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma sēdē Viļņā.Notika tikšanās ar LPSK Sieviešu centra pārstāvēm, diskusija par tēmu „Dzimumu līdztiesība arodbiedrību darba centrā” un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) apmeklējums.