LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde

LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdē 2016. gada 5. aprīlī piedalās Ina Vagare – atbildīgā par darba aizsardzības jautājumiem

Valsts darba inspekcijas un LBAS Vienošanās par sadarbību izpildes gaita   

Valsts darba inspekcijas 2015. gada pārskats un prioritātes 2016. gadā