LBAS darba tiesību speciālists sniedz konsultācijas Jēkabpilī

7. martā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību speciālists dosies vizītē uz Jēkabpili, lai sniegtu konsultācijas turienes darbiniekiem un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem. LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Jēkabpils reģiona arodbiedrību biedrus informēs par plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniegs konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Jēkabpils darbinieki uz tikšanos ar LBAS darba tiesību konsultantu tiek aicināti plkst. 14.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas telpās, Pasta ielā 1. Lai veiksmīgāk organizētu konsultāciju norisi Jēkabpilī, aicinām interesentus iepriekš pieteikties pa tālruni 29383038.