Tikšanās ar arodorganizāciju priekšsēdētājiem Krustpils novadā

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības informatīvā diena. Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības stratēģiju un mērķiem LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa 

Publisko iepirkumu likuma regulējuma būtiskās izmaiņas publisko iepirkumu norisē, Publisko iepirkumu likums un tā ietekme citu normatīvo tiesību aktu kontekstā. Iepirkuma uzraudzības biroja vadītājai Dace Gaile 

2017. gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam tiesības atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli no taksācijas gada, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu, turpmākie noteikumi par neapliekamā minimuma aprēķināšanu.
VID mobilās aplikācijas
Valsts ieņēmuma dienesta galvenā nodokļu inspektore Evita Tērauda 

2017. gada nozīmīgākās izmaiņas nodokļu sistēmā –algas nodoklis, neapliekamais minimums, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, par nodokļu politikas perspektīvām.
Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne