LBAS forums "LBAS paveiktais un darbi nākotnē"

Foruma mērķis-lai veiksmīgāk sagatavotu LBAS darbības pārskatu LBAS 8.kongresam un iezīmētu stratēģiskos darbus. Galvenie darbības virzieni- tautasaimniecība darba tiesības,darba aizsardzība,sociālais dialogs,projektu realizācija,kominikācija-iekšējā un ārējā,jauniešu padomes darbs,starptautiskā darbība un dzimuma līdztiesība.