LPDA informatīvā diena

Mērķis – iegūt zināšanas ,lai efektīvāk novērstu iespējamos trūkumus darba aizsardzībā.

Darba aizsardzības filmas „Tu esi pamanīts” prezentācija

Jaunumi invaliditātes noteikšanā 2016.gadā

Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.

Uzticības persona loma un nozīme

Darbinieku veselības veicināšana. Riska faktori-psihoemocionālie, stress ergonomiskie

Situācija valsts un pašvaldības iestādēs Valsts darba inspekcijas skatījumā-aktuālie pārbaudes rezultāti darba aizsardzības un darba tiesību jomā, labās prakses un varbūt ne tik labās prakses piemēri.

Nelaimes gadījumu pieteikšana, izmeklēšanas metodoloģija un reģistrācija

Darba tiesības un darba drošība – kādas instrukcijas, noteikumus u.c. dokumentus jāparaksta darbiniekam, darbinieka pienākumi un atbildība parakstot šādus dokumentus un kā tas var ietekmēt darba tiesiskās attiecības