Par darbnespējas lapu izsniegšanu

Par darbnespējas lapu izsniegšanu. 
Vispārējā gadījumā darbiniekam , kurš atradīsies karantīnā izsniedzama darbnespējas lapa A(pirmajās desmit dienās), saskaņā ar 2001.gada3.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtības”  4.punktu.