Informatīvā diena

5.martā  notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības informatīvā  diena.
Juriste Karīna Platā  akcentēja jautājumus par aktualitātēm Darba likumā, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu,  Darba koplīgums  pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas procesā.

Par aktualitātēm pašvaldību  administratīvi teritoriālajā  reformā, pašvaldību darbinieku sociālo aizsardzību reformas laikā,  jauno domju struktūru veidošanu un darbinieku atlasi informēja Vides un reģionālās attīstības ministrijas  Reformu nodaļas vadītājs Arnis Šults,Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja Dzintra Muzikante.
Informatīvajā dienā piedalījās darbinieku pārstāvji no 44 pašvaldībām.