Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā" seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”


Projekta "Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā" semināra  “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Priekuļu novadā, Priekuļos ,piedalījās  pašvaldību darbinieki  un darba devēji   no Vidzemes pašvaldībām.
Semināra dalībnieki noklausījās  iekšējās komunikācijas ekspertes Ievas Zaumanes lekciju par iekšējo komunikāciju kā atslēgu sadarbībai un iesaistei.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls informēja par darba aizsardzības jautājumiem, aizsardzības līdzekļiem COVID- 19 pandēmijā. M.Pužuls akcentēja, kādi  darba aizsardzības pasākumi jānodrošina attālināti strādājošiem darbiniekiem.
 

Darba koplīguma  tiesisko regulējumu Darba likumā un Atlīdzības likumā prezentēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs.