Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”

Šobrīd Latvijā īstenotā  administratīvi teritoriālā reforma ir sākuma procesā. Ar kādām pārmaiņām saskarsimies,  un kā tās ietekmēs pašvaldību darbiniekus.

 

Sociālais dialogs var novērst konfliktus un radīt sociālo mieru. Sociālais dialogs ir sarunu process, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem piedalās sociālie partneri – darba devēji un darba ņēmēji jeb darbinieki.

Jaunajā reformā aktualizējas jautājumi darba tiesiskajās attiecībās , iespējami juridiski strīdi saistībā ar darbinieku neobjektīvu  novērtēšanu pirms darbinieku pārņemšanas jaunajā pašvaldībā vai darbinieku atlaišana netika precīzi noteikta. Tāpat  aktualizējas sociālās garantijas darbiniekiem un jaunu darba koplīgumu pieņemšana.

 

Darbiniekiem un darba devējiem jāspēj  pielāgoties dažādiem apstākļiem un sarunu partneriem, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Kā izvairīties no  konflikta un panākt  mierpilnu izlīgumu?

Tiks aplūkoti arī citi faktori ,kas  būtiski ietekmē darba tiesiskās attiecības,  savstarpējo komunikāciju ,darba vidi kopumā.

 

Lai diskutētu par instrumentiem, kuri var palīdzēt pašvaldību darbiniekiem, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”. Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Semināra moto “Par cieņu, ieklausīšanos un dialogu “.

 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem būs iespējams saņemt Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības organizētajā seminārā.

 

Seminārs norisināsies  24.septembrī no plkst.10.00 līdz 13.30  tiešsaistē.

 

Seminārs būs skatāms LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai atverot šo saiti: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-24-septembri-plkst-1000-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs

 

Jautājumus semināra laikā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv

Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv