25.07.2022.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  21.jūlijā  rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Tumes pagastā, Tukuma novadā
 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  21.jūlijā  rīkoja  semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” Tumes pagastā, Tukuma novadā. Seminārā piedalījās pašvaldību darbinieki no Tukuma, Talsu, Dobeles, Dienvidkurzemes un Limbažu novadiem.

 Pasākums tieka īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

  Seminārā pirmajā daļā Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, informēja par   grozījumiem Darba likumā ,kas stājas spēkā 1.augustā. Grozījumi Darba likumā veikti, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu. Darba likumā precizētas un papildinātas normas par mainītiem darba laikiem, par dīkstāvi, par  attālināto darbu, par darbinieku apmācību, koplīguma sarunām, par paskaidrojuma sniegšanas termiņiem, atvaļinājumiem.

            Diskusijā par  amatu atklāto konkursu organizēšanu pašvaldībā izvirzījās divas problēmas. Pirmā-  konkursu nolikumi, cik precīzi tie atspoguļo konkursi norisi, izvērtēšanu ,lēmuma pārsūdzību .Otra problēma - iespēja atrast vislabākos speciālistus. Pašvaldībās bez rezultāta ir amatu konkursi uz vakantajiem kultūras nozares speciālistiem, IT speciālistiem ,būvvaldes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem.

 

Prezentācija K.Platā.pdf