Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 21.jūlijā Tukuma novada Tumes pagastā rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  rīko semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

 

 

Pasākums tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Seminārs norisināsies  21jūlijā  no plkst.11.00 līdz 14.00 Tumes pagasts, Pasta iela 1A,Tukuma novads.

 

       1.augustā spēkā stājās vairāk nekā 17 grozījumi Darba likumā, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu, pārņemot divu jaunāko Eiropas Savienības direktīvu prasības, kā arī papildinātu likumu ar normām, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu..

 

Savukārt 2022. gada 1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, un kopā ar tiem stāsies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumi «Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība».

 

Diskusijā  dalīsimies pieredzē par atklātu amatu konkursu organizēšanu pašvaldībās, ieguvumiem un problēmām.

 

Uzaicinām  iepazīties ar semināra programmu (pielikumā).

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību - projekta vadītāju Inesi Lāčaunieci,  tel.29277535, e-pasts: lpda@lbas.lv

 

Dalību seminārā pieteikt  līdz  17.jūlijam.

 

Pieteikties šeit: https://forms.gle/5aZG1TnuUwU2DzMM7