Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 8.jūlijā Jēkabpilī rīkoja semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  8.jūlijā Jēkabpilī rīkoja semināru “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

 

Pasākums tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs semināra dalībniekus informēja par grozījumiem Darba likumā, kas ietver  arī atsauces uz ES direktīvām – par darba līgumā norādāmām ziņām, pārbaudes laiku, darba laika organizācijas pielāgojumu, atvaļinājuma aizsardzību.

 

Semināra diskusijā kā galvenās problēmas darba tiesiskajās attiecībās izskanēja – darba apjoma palielināšanās, darbinieku novērtēšana, darba līgumi, piemaksu noteikšana dažādība pašvaldībās.

 

08 07 2022 Darba likuma grozījumi.pdf