Projekta "Cienīgs darbs sociālās joma darbiniekiem Latvijā" noslēguma konference


19.oktobrī notika projekta "Cienīgs darbs sociālās joma darbiniekiem Latvijā" noslēguma konference.Projekts tika īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.


   Konferences atklāšanā piedalījās Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,Ine Måreng, Norvēģijas Karalistes vēstniece Latvijā , Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.


Par projekta kopskatu,aktualitātēm un rezultātiem dalījās Zane Kaufelde, Latvijas Pašvaldību savienības projekta vaditāja,Inese Lāčauniece, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja,  Elita Cakule, Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāve.


 Projekta izstrādātās Rekomendācijas cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā  prezentēja Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos. (rekomendācijas pielikumā).

 

CIENIGS DARBS - SOCIĀLAIS DIALOGS.docx


     Konferences dalībnieki noklausījās iedevesmojošu  lekciju "Kā izvairīties no darbinieku "izdegšanas": organizatoriskais, praktiskais, psiholoģiskais un veselības aspekts. Norvēģijas pieredze,"lektore Grethe Holtan, konsultante un koučs, Intuīcijas skolas Norvēģijā dibinātāja  un  Jānis Brūna, Dzīves virsotnes dibinātāja  lekciju  " Zinātniski pierādītas tehnikas prāta asumam, stresa kontrolei un emocionālajam līdzsvaram".