Diskusija "Arodbiedrības loma un izaicinājumi kvalitatīva darba nodrošināšanai"

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības diskusijā Cēsīs "Arodbiedrības loma un izaicinājumi kvalitatīva darba nodrošināšanai" piedalījās Priekuļu novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētāja Īrisa Uldriķe, Apes novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētāja Inese Muceniece, Valkas novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētāja Līga Metuzāle.

Diskusijā pamatjautājumi bija LBAS gatavošanās 8. kongresam, kas notiks š.g. 2. decembrī un par arodbiedrības biedru iesaisti LBAS darbības izvērtēšanā un attīstības perspektīvām. Notika saruna par darba tirgus nākotnes tendencēm un vajadzībām, izglītības sistēmas iespējām nodrošināt kvalitatīvu un atbilstošu darbaspēku, darba devēju aktīvāku iesaisti nākamā darbaspēka sagatavošanā, un arodbiedrību lomu darba tirgū Latvijā un Vidzemes reģionā.