Latvijas pašvaldību darbinieku informatīvajā dienā

Darbs senioru vecumā. Projekts un realitāte - Mārtiņš Pužuls – LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos.

Nodokļu reforma. Darbaspēka nodokļa struktūra, darbaspēka nodokļa reforma (minimālā alga, diferencētais neapliekamais minimums, izmaiņas IIN, atalgojums dažāda līmeņa algu saņēmējiem)- Astra Kaļāne – Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore

Valsts pārvaldes piemērs amata apraksta izstrādē pašvaldībā.Amatu katalogs, piemaksas par papildu darbu.

Par darba līgumā viltīgo formulējumu „veikt citus pienākums”. Koplīgums-Inga Ošiņa –VARAM Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece

Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību-Karīna Platā-juriste, zinātņu un personāla vadības maģistre