LBAS pasākumā "Labākā arodorganizācija 2016"

LBAS pasākumā "Labākā arodorganizācija 2016" 14.11.2016

Aknīstes novada domes arodorganizācija - priekšsēdētāja Lidija Deksne