Valsts darba inspekcijas konference "Atgriežos, lai strādātu"

2017. gada 3. novembrī notika Valsts darba inspekcijas konference "Atgriežos, lai strādātu". Konferencē uzņēmumi dalījās labā pieredzē, kā veicināt darbinieku atgriešanos darbā pēc ilgstošas slimības , grūtniecības utt.

Arodbiedrību darbā var būt noderīgas daudzas prezentācijas par šo problēmu risināšanu un atbalsta pasākumiem. 

Konferencē tika nominēti labākās pieredzes uzņēmumi. 1. vieta - AS "Rīgas siltums" 

Tagad konferences materiāli ir pieejami mājaslapā www.stradavesels.lv - sadaļā Kalendārs. 

Nospied 3. novembri. Atver Pielikumu = konferences programma. 

Tad atver Prezentācijas pēc uzņēmumu nosaukumiem.