Latvijas Pašvaldību darbinieku informatīvās dienas apskats

Latvijas Pašvaldību darbinieku informatīvās dienas apskats 


Zane Veinberga- psiholoģe, apmācību vadītāja

Pozitīvas emocijas darbavietā

Andis Burkevics- zvērināts advokāts
Lauris Linabergs - Datu valsts inspekcijas otrās uzraudzības daļas vecākais eksperts

Par jaunajām Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām- izmaiņas personas datu apstrādē un datu apstrādes sistēmās. Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, kas jāievēro, apstrādājot personas datus

Airina Dreimane- Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta
nozares vecākā eksperte finansēšanas politikas un juridiskajos jautājumos

01.01.2017. stāsies spēkā nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI).No01.01.2017. noteiks minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) līmeni cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu. To paredz grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Karīna Platā-juriste, maģistre personāla vadībā

Disciplinārsoda (piezīmes vai rājiena) piemērošanas process. Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi

Mārtiņš Pužuls-Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba aizsardzības speciālists darba aizsardzības jautājumos

Aktuālā informācija par izmaiņām ugunsdrošības jomā, ko nosaka 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Noteikumi stājas spēkā jau 01.09.2016.