LBAS organizētājā sanāksmē

14.septembrī Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības atbildīgā par darba aizsardzības jautājumiem Ina Vagare piedalījās LBAS organizētajā sanāksmē par normatīvo aktu pilnveidošanu arodslimību gadījumā.