Darba tiesību forums

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar F. Eberta fonda atbalstu 14. novembrī organizēja  Darba tiesību forumu.
Foruma tēmas: Latvijas industriālās tiesībpolitikas transformācija,Darba likuma piemērošanas problēmjautājumi,Valsts Darba inspekcijas loma  darba strīdu izskatīšanā,Trauksmes celšanas likums  Komercnoslēpuma aizsardzības likums u.c.aktuāli jautājumi.